مقصد نهایی: ایران

"بلیتت اوکی شد، میری؟"

  سرمو میارم بالا تا بهش جواب بدم، اما حالا اون سرشو انداخته پایین.

 

"علی، بلیتت اوکی شد؟"

"آره جمعه میرم تهران"

"میری؟ فکراتو کردی؟ نمیشه نری؟جنگ نشه.نکشنت"!!!!!!!نیشخند(بابا اینا چی فکر کردن پیش خودشون)

 

"علی گزارشو نوشتی؟ مقاله چی شد؟"

"من من من منآخ ، تا آخر هفته می نویسم برات می فرستم تا ببینی"

"می خوای تو تعطیلات کار کنی؟ مگه نمیری ایران؟"

"چرا، اما خوب میگی چه کنم؟"

 

"علی چمدونتو بستی؟"

"نه هنوز!"

"مگه داری چی کار می کنی؟"

"دارم ظرف می شورم!! تازه وبلاگمم می خوام آپ کنم!"

 

امیدورام ساعت 10 امشب، بویینگ ایران ایر به سلامت روی زمین فرودگاه تهران بشینه.

 

فدای همه ی عزیزان، مخصوصا رضا

 

/ 2 نظر / 27 بازدید
فلك

گفتي كلاس نداشتي؟!!