پست های ارسال شده در مرداد سال 1383

بود آيا که در ميکده​ها بگشاينداگر از بهر دل زاهد خودبين بستندبه صفاي دل رندان صبوحي زدگاننامه تعزيت دختر رز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
عيب رندان مکن اى زاهد پاکيزه سرشت        که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت من اگر نيکم و گر بد تو برو خود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید