ماجراي آقاي بدجنس و آقاي جنجالي از:هينرش هانوفرترجمه: فرهاد سلمانیاندر زمان هاي قديم درخت سيبي وجود داشت كه درست در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
بود آيا که در ميکده​ها بگشاينداگر از بهر دل زاهد خودبين بستندبه صفاي دل رندان صبوحي زدگاننامه تعزيت دختر رز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
عيب رندان مکن اى زاهد پاکيزه سرشت        که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت من اگر نيکم و گر بد تو برو خود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
تیر 88
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
4 پست
خرداد 85
4 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
2 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
1 پست
آذر 83
1 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
3 پست